Facebook LikedIn LikedIn Blog

Privacy statement

Je privacy wordt door Performance Consulting gerespecteerd.

Je persoonlijke gegevens worden door Performance Consulting zorgvuldig behandeld en beveiligd.

 

Performance Consulting houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Performance Consulting legt gegevens van jou vast om je te informeren over passende ontwikkelingen. In geen geval wordt aan andere bedrijven of instellingen toestemming verleend om van jouw gegevens gebruik te maken.

 

Doel van de gegevens
Het door ons vastleggen van persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens zoals nader omgeschreven is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst op het gebied van begeleiden en ontwikkelen van individuen al dan niet werkzaam bij een organisatie. Tevens gebruiken wij de vastgelegde gegevens om de bewuste natuurlijke persoon op de hoogte te houden van onze activiteiten.
Wij zijn volledig transparant over welke gegevens wij gebruiken en vastleggen.

 

Verwerking
De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand. Om toegang tot dit bestand te krijgen heeft men een inlogcode nodig die gekoppeld is aan de gebruikersnaam.
Wij delen deze gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.

 

Verkrijgen van toestemming
De toestemming wordt vrij en ondubbelzinnig gegeven doordat de betrokken persoon vooraf ingelicht is over welke gegevens wij willen ontvangen en waarom.
De betrokken persoon heeft altijd het recht om in te zien hoe wij de data gebruiken.
De betrokken persoon heeft het recht op vergetelheid: het volledig wissen van de persoonlijke data.

 

Persoonsgegevens
• Als lid van onze Community ontvangt men maandelijks een nieuwsbrief. Hiervoor reikt men als persoonsgegevens aan: volledige naam en e-mailadres.
• Bij het maken van publiek toegankelijke scans reikt men als persoonsgegevens aan: geslacht, roepnaam, achternaam, geboortedatum, telefoon, e-mailadres, bedrijfsnaam. Hierdoor kunnen wij de resultaten aan de persoon zelf terugkoppelen. Wanneer wij deze persoonlijke resultaten doorgeven aan anderen, bijvoorbeeld de werkgever van de persoon, vragen wij allereerst om een schriftelijke toestemming, waarbij de persoon mag aangeven wat er dan wel en niet doorgegeven mag worden. De persoon blijft door de aangereikte gegevens op de hoogte van passende ontwikkelingen.
• Na persoonlijke gesprekken wordt van een prospect een (digitale) map aangelegd waarbij de persoonsgegevens vastgelegd worden, zoals die besproken zijn. De vastgelegde persoonsgegevens gebruiken wij voor de verdere ontwikkeling van de persoon. De betrokken persoon heeft altijd het recht om in te zien hoe wij deze data gebruiken.
• Van onze strategische partners leggen wij een (digitale) map aan met daarin behalve de adresgegevens ook onze afspraken.

 

Heb jij vragen, mail dan naar info@performanceconsulting.nl

 

In onze activiteiten zijn de algemene regels van goed fatsoen en eerlijk zaken doen van toepassing!Aanmelden Performance Consulting